pai3

wisit01

พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ รรท.
รอง ผบก.ศพฐ.๗

Hide Main content block

ข่าวสารและกิจกรรม

8 days ago
28
  วันที่ (27 พ.ค.63 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ศพฐ.7, นวท.(สบ 4 )กลุ่มงาน และ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.7 ได้เข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ครั้งที่ 13/2563 โดยนั่งประชุมระยะห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้า ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 years ago
4991
        จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...

ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑

Top