pai3

wisit01

พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ รรท.
รอง ผบก.ศพฐ.๗

Hide Main content block

ข่าวสารและกิจกรรม

7 days ago
30
        วันที่ (4 ส.ค.63) พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง นวท.(สบ 4) กนฝ.ศพฐ.7 และ พ.ต.อ.หญิง ประสพศิลป์ สุดา นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ราชบุรี ได้ประสานศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดราชบุรี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 years ago
5348
        จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...

ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

Top