pai4

ผู้การวิสิทธิ์

พล.ต.ต.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์
ผบก.ศพฐ.๗

Hide Main content block

ข่าวสารและกิจกรรม

2 months ago
214
      วันที่ (5 พ.ย.63) เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ของ ศพฐ.7 ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นครปฐม  

ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

Top