กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

 boss

พ.ต.อ.ปิยะ  ตันติสิระ

นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๗

หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

        กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ งานถ่ายภาพ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

 

    คดีเพลิงไหม้                                                  คดีเกี่ยวกับชีวิต

1         2

 

    คดีเพลิงไหม้                                                  คดีเกี่ยวกับชีวิต

    3        4

 

 

ภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่

sceneMIX

 

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top