กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

 ผกก

พ.ต.อ.ธนบดี บุญพา

นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๗

หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

        กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ งานถ่ายภาพ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

 

ภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่

89010

 

89011

 

89013

 

89014

 

89015

 

89016

 

89017

 

89018

 

89094

 

 

 

 

Top