อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

 

drugMIX

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

        กลุ่มงานตรวจยาเสพติด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางงานคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติดโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ ) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ
๒) ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางงานคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ใน ระบบเครื่องอัตโนมัติ(drug profile)
๓) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๔) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
๕) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…