อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

 กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

 

erw

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

        กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิถี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
๒. ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
๓. การตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของและตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่
๔. ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่า ใช้ยิงมาจากอาวุธปืนที่ต้องสงสัยหรือไม่
๕. ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่
๖. ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาด อาวุธปืน ชิ้นส่วนอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน
๗. ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไข เครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจำปืน
๘. ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถ
ใช้งานได้ภายใต้มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องมือแต่ละชนิด
๙. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่ง ของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
๑๐. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 b 1630 5

 

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…