15 ก.ย.63 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตในวาระข้าราชการเกษียณอายุ ณ อาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.7

        วันที่ (15 ก.ย.63) เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตในวาระข้าราชการเกษียณอายุ ณ อาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.7

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917 0

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917 1

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917 5

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917 2

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917 3

มุทิตาจิตเกษียณปี63 200917 4

Top