วันที่ (4 ก.พ.64) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ศพฐ.7 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการ ศพฐ.7

      วันที่ (4 ก.พ.64) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ศพฐ.7 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการ ศพฐ.7

 

S 12140573

 

S 12140575

S 12140577

S 12140579

S 12140581

S 12140582

S 12140584

S 12140588

Top