2 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้

        วันที่ (2 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ดินของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ (ฝั่งอาคารห้องปฏิบัติการรอยลายนิ้วมือแฝง)

S 9216075

S 9216077

 

S 9216078

S 9216079

S 9216080

S 9216081

S 9216082

S 9216083

S 9216086

S 9216089

218177

S 9216090

S 9216091

Top