10 ก.ย.63 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.7 และ นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.7 ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ สาขานิติวิทยาศาสตร์

        วันที่ (10 ก.ย.63) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กัมปนาท แสงเพ็ชร์ นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.7 และ พ.ต.อ.หญิง ภัทราพร อมรไชย นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.7 ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ในหัวข้อ "วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย" ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

277546

277547

277548

277549

277550

277551

277552

277563

Top