23 ก.ย.63 เวลาประมาณ 14.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย นวท.(สบ 4) กคพ., กนฝ., พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7 เข้ารับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ จาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

        วันที่ (23 ก.ย. 63) เวลาประมาณ 14.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย นวท.(สบ 4) กคพ., กนฝ., พฐ.จว.ราชบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7 เข้ารับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ จาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ณ สภ.เมืองนครปฐม

288570

288547

288550

288561

288564

288568

Top