13 ต.ค.63 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง ชุดที่ 3) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        วันที่ (13 ต.ค.63) เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง ชุดที่ 3) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม

308262

308263

308264

308265

308268

Top