Rachaburi

 

         boss

พ.ต.อ.หญิง ประสพศิลป์  สุดา
นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.ราชบุรี

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ  งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดและงานทะเบียนประวัติอาชญากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดราชบุรี  โดยปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้  :

           ๑.  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ รายงานสถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

           ๒.  ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่างๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง     

                ในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

           ๓.  ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน 

           ๔.  ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์  ปริมาณวิเคราะห์

           ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร  และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

           ๖.  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1514854

พฐ.จว.ราชบุรี ตั้งอยู่ ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๒๓๑-๕๓๓๒

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตำแหน่ง Google Map

map2

 

MapRatchaburi2

MapRatchaburi

 

Top