Phet

 

         boss

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร
นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เพชรบุรี

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ  งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดและงานทะเบียนประวัติอาชญากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดเพชรบุรี   โดยปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้  :

           ๑.  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ รายงานสถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

           ๒.  ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพในคดีต่างๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง     

                ในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

           ๓.  ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน 

           ๔.  ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์  ปริมาณวิเคราะห์

           ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร  และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

           ๖.  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 พฐ.จว.เพชรบุรี Big Cleaning (Covid 19)

พฐ.จว.เพชรบุรี ทำบุญ

พฐ.จว.เพชรบุรี จิตอาสา

พฐ.จว.เพชรบุรี เยี่ยมบ้านผู้ใต้บังคับบัญช

 

พฐ.จว.เพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๓ หมู่ที่ ๘ ต. ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๒๔๒-๘๖๐๗, ๐-๓๒๗๘-๐๔๑๓

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ตำแหน่ง Google Map

map

 

Map phet2

Map phet

 

Top