คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

 • ต้องการแจ้งแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต้องทำอย่างไรบ้าง

  สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทรหมายเลข ๑๙๑
 • ต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูล ต้องทำอย่างไร

  สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๕๙๙
 • ต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องทำอย่างไร?

  สามารถแจ้งได้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐ เว็บไซต์ : http://www.tcsd.in.th
 • ต้องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ต้องทำอย่างไร?

  สามารถตรวจสอบได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร ๒๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๕ เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th.
 • ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องทำอย่างไร?

  สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๒๑๖๘-๙ โทรสาร : ๐๒-๒๐๕-๑๒๙๕ เว็บไซต์ : http://pcscenter.sb.police.go.th
Top