ติดต่อเรา

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ อาคารพาณิชย์ฝั่งตรงข้ามวัดไผ่ล้อม คูหาที่๑-๔ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

 

mapวัดไผ่ล้อม

 ตำแหน่ง GoogleMap

Top