ระบบ CRIMES ปฏิวัติการทำงานตำรวจ

          CRIMES คือ ระบบสารสนเทศ ของ สตช. ซึ่งใช้รวบรวมข้อมูลงานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม งานจราจร  และสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่นของ สตช. เอง หรือ หน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน การอำนวยความยุติธรรม อำนวยความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ทำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม

 

rtpit

 

          ตอนนี้เชื่อว่าสถานีตำรวจเกือบทุกแห่งได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ CRIMES กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(จำนวนเครื่องตามขนาดโรงพัก)  โดยหลัก ๆ ที่สำคัญคือห้อง One Stop Service ที่บริการในเรื่องการรับแจ้งความต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่จะต้องมีการกรอกข้อมูลการบริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ แจ้งเอกสารหาย , แจ้งเป็นหลักฐาน , เสียค่าปรับ , แจ้งความคดี เป็นต้น  และหากลงข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว  ระบบ CRIMES จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ทุกวันนี้บุคคลตามหมายจับต่างท้องที่ สามารถขึ้นโรงพักแจ้งความต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ถูกตรวจสอบจากระบบ  , บุคคลที่ไม่เสียค่าปรับจราจร , บุคคลที่ญาติแจ้งสูญหาย ฯลฯ  ต่อไปหากคนเหล่านี้เดินขึ้นโรงพัก  จะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูล  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้กระทำผิดก็จะเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น  กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น


          กลางปีนี้(พ.ศ. 2556) จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ ภ.3 และ ภ.4 ก่อน  เพื่อเป็นการนำร่อง  และจะทยอยในพื้นที่ที่เหลือในสิ้นปี  ตัวเครื่องคอมฯ ที่ติดตั้งดังกล่าว สามารถใช้ระบบ Polis ได้เหมือนเดิม  สำหรับงานด้านกำลังพลต่าง ๆ
 สำหรับเพื่อนตำรวจที่กลัวว่าจะเป็นการเพิ่มงานมากขึ้นนั้น  หากระบบทำงานอย่างเต็มที่แล้ว  กรอกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมแล้ว  งานด้านเอกสารจะลดลงอย่างมาก  เช่น การแจ้งเอกสารหาย , เป็นหลักฐาน ต่อไปก็ไม่ต้องเขียนแล้ว  แค่ใส่บัตรประชาชนผู้แจ้ง  กรอกข้อมูลที่แจ้ง แล้วสั่งพิมพ์ ก็เสร็จ  ข้อมูลในการแจ้งดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล CRIMES  ต่อไปไม่ว่าจะแจ้งที่โรงพักไหน  ข้อมูลก็จะไปปรากฎที่หน้าจอของเจ้าหน้าที่  นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชา ที่ต้องการข้อมูลคดีในรอบเดือน รอบปีงบประมาณ เปรียบเทียบ ต่าง ๆ ก็สามารถดึงข้อมูลมาได้ทันที  ไม่ต้องลำบากเจ้าหน้าที่คดีอีกต่อไป  ลองดูวีดีโอ ประกอบกันครับ  หวังว่าจะทำได้อย่างที่โฆษณาจริง ๆ  เพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนครับ

 

 

 

 

Top