การหาลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการต่างๆ

91b1b90c684fd8e5c2ec1b7418ca380f XL

การหาลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการต่างๆ
ลายนิ้วมือของคนเรานั้น มีอยู่สองประเภทที่เห็นได้ชัด
1. ลายนิ้วมือที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า
2. ลายนิ้วมือที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เรียกว่า ลายนิ้วมือแฝง

วิธีการหาลายนิ้วมือแฝง

1. การใช้ผงฝุ่นเคมี
คือ นำเอาสสารที่เป็นของแข็งบางอย่างมาทำเป็นผงฝุ่นสีต่างๆ ซึ่งแต่ละสีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมต่างกันในอันที่จะทำให้รอยลายนิ้วมือ แฝงมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมที่จะนำไปตรวจเปรียบเีทียบ สีที่เหมาะสมที่สุดคือสีดำ เนื่องจากเหงื่อปรากฎอยู่ในสภาพไร้สี และมักจะพบเห็นได้อย่างดีที่สุดบนพื้นผิววัตถุที่เรียบ และเป็นมัน เช่น แก้ว กระจก เครื่องเรือนขัดมัน เป็นต้น ซึ่งสีดำนี้จะตัดกับสีของพื้นผิววัตถุจนเห็นรอยได้ชัดเจน แต่ถ้าเป็นพื้นผิววัตถุที่มีสีมืดๆ ก็ควรใช้แป้งฝุ่นสีขาว (White Powder) ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ พื้นผิววัตถุบางอย่างอาจมีความเหมาะสมกว่าที่จะใช้่ผงฝุ่นกว่า 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เพื่อให้เห็นรอยและเก็บรอยแฝงได้ดีขึ้น

 

erw

 

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันผงฝุ่นเคมี
ในการใช้ผงฝุ่นเคมี จะต้องมีอุปกรณ์อื่นเพื่อการปัดหา และการเก็บลอกถอดรอยลาย คือ
1. แปรง ซึ่งมีอยู่ทั่วๆ ไป 3 ชนิด คือ
   1.1) แปรงขนกระต่าย ซึ่งใช้ในการปัดผงฝุ่นเบื้องต้น
   1.2) แปรงขนอูฐ ใช้่ปัดผงฝุ่นเพื่อให้เห็นรอยลายอย่างละเอียด และในกรณีที่ไม่มีแปรงขนกระต่าย จะใช้แปรงขนอูฐอย่างเดียวก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ถ้าระวังที่จะไม่ใช้น้ำหนักมือกดลงไปที่พู่แปรงจนเกินไป
   1.3) แปรงแม่เหล็ก ใช้กับผงฝุ่นสีดำที่มีผงแม่เหล็กเป็นส่วนผสมอยู่ ซึ่งแปรงที่เป็นตัวแม่เหล็กหรือ Magna Brush นี้ ไม่ได้มีลักษณะของรูปร่างแปรงที่เป็นตัวแม่เหล็ก และใช้่กับผงฝุ่นชนิดพิเศษ เรียกผงฝุ่นที่ว่านี้ติดอยู่กับ "แปรง" นั้น จนสัมผัสพบกับเหงื่อที่เป็นรอยลายแฝงอยู่ ก็จะแตะติดที่รอยแทน การใช้แปรงแม่เหล็กนี้ให้ผลดีมากโดยเฉพาะกับการหารอยที่ด้านใต้วัตถุ เช่น ใต้ลิ้นชัก หรือเมื่อพื้นผิววัตถุมีความยืดหยุ่นได้ เช่นพื้นหนัง และยังไม่เปลืองผงฝุ่นโดยไม่จำเป็นในช่วงที่มีการซัดฝุ่นออกไปในเบื้องต้น เพื่อควานหารอยอย่างคร่าวๆ
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดประัการเดียวที่ไม่มีความเหมาะสมกับการใช้แปรงแม่เหล็กก็คือ การตรวจหารอยลายที่อาจปรากฎอยู่กับวัตถุที่มีพื้นผอวทำด้วยโลหะ เท่านั้น

2. เทปกาวใส (Scotch Tape) หรือเทปกาวยาง (Rubber Lifter) เพื่อใช้ในการลอกรอยแฝงหลังจากปัดผงฝุ่นเห็นชัดเจนแล้ว สำหรับเทปกาวใสควรใช้ชนิดดี และมีขนาดกว้างของเทปประมาณ 3/4 นิ้วฟุตจะเหมาะสมมาก หากไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะต้องปะต่อเทปหลายๆ ชิ้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายระหว่างร่องรอยการเชื่อมต่อระหว่างแต่ละชิ้นได้ และยิ่งถ้าทำไม่เป็น หรือไม่ระวัง ก็อาจทำให้รอยที่เก็บมาแยกส่วนกันและไม่อาจนำไปตรวจเปรียบเทียบในลักษณะที่ อ้างว่ามาจากรอยเดียวกันนั้นได้ด้วย ส่วนเทปกาวยางหรือ Rubber Lifter นั้น สะดวกกว่าและเป็นชิ้นใหญ่ซึ่งเราสามารถจะตัดออกมาได้ตามขนาดที่ต้องการโดย ไม่ต้องปะต่อเทป ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการลอกถอดรอยอุ้งมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าส้นเท้า แต่ทว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงไม่สะดวกเท่าเทปกาวใส

อ่านต่อได้ที่  :  www.bloggang.com/    ขอขอบคุณเจ้าของบทความ ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

 

Top