นโยบาย เชิงรุก พตท วัชระพงศ์ ฉุยฉาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบประวัติฯ นอกสถานที่

S 4161554

S 4161555

S 4161556

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top