ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.7 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม 1 โครงการ (ครั้งที่ 1)

ปรับปรุงร่างประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างศพฐ7

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top