29 เม.ย.63 พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย นวท.(สบ 4 )กลุ่มงาน ได้เข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ครั้งที่ 10/2563

  วันนี้ (29 เม.ย.63 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย นวท.(สบ 4 )กลุ่มงาน และ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.สมุทรสาคร, พฐ.จว.สมุทรสงคราม  ได้เข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ครั้งที่ 10/2563 โดยนั่งประชุมระยะห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.7 ผ่านระบบ Cisco Meeting App สำหรับ พฐ.จว.ในสังกัด ใช้ระบบเฝ้าฟัง Gin conference

 

S 7438379

S 7438381

S 7438382

 

 

 

 

 

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑

Top