กิจกรรมการสอนของโครงการฝึกอบรม "สร้างผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุรุ่นใหม่" ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

  พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 ได้จัดตั้งกิจกรรมการสอนของโครงการฝึกอบรม "สร้างผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุรุ่นใหม่" ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้กับนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)

 

12 พ.ค.63  12

 

12 พ.ค.63  3

 

13 พ.ค.63  3

 

14 พ.ค.63  3

 

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑

Top