10 มิ.ย. - 11 มิ.ย.63 พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับชีวิตในเขตพื้นที่ของ จว.ราชบุรี

    วันที่10 มิ.ย. -11 มิ.ย. 63 พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่วมกับร้อยเวรตรวจสถานที่เกิดเหตุของ พฐ.จว.ราชบุรี ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภ.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จว.ราชบุรี โดยมี ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เดินทางไปติดตามเหตุการณ์ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและสอบถามประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านนิติวิทยาศาสตร์กับ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 ซึ่งวันที่ 11 มิ.ย.63 ได้พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว โดยได้แนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บวัตถุพยานต่าง ๆ ที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของ พฐ.จว.ราชบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6

7  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top