18 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 และคณะได้มาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สุพรรณบุรี

    วันที่ 18 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์  นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 และคณะได้มาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.สุพรรณบุรี พบ พ.ต.อ.อดิชัย กัณหา นวท.(สบ 4)พฐ.จว.สุพรรณบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม ได้มอบนโยบายและกำชับการปฎิบติให้อยู่ในระเบียบ วินัย และกฎหมายพร้อมทั้งได้ตรวจอาคารที่ทำการจราจร สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อจัดเก็บพัสดุของ ศพฐ.7

 2

3

4

 

5

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top