24 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ศพฐ.7, นวท.(สบ 4)กลุ่มงาน และ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.7 ได้เข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ครั้งที่ 15/2563

      วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ศพฐ.7, นวท.(สบ 4)กลุ่มงาน และ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ในสังกัด ศพฐ.7 ได้เข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ครั้งที่ 15/2563 โดยนั่งประชุมระยะห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.7 ผ่านระบบ Cisco Meeting App สำหรับ พฐ.จว.ในสังกัด ใช้ระบบเฝ้าฟัง Gin conference

 

S 8306747

S 8306744

S 8306746

Top