2 ก.ค.63 พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายกระแส ไฟในพระพุทธศาสนา(หลอดไฟ) ณ วัดไผ่ล้อม

      วันที่ (2 ก.ค.63) เวลา 09.39 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายกระแส ไฟในพระพุทธศาสนา(หลอดไฟ) ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้อาศัยแสงสว่างจากเทียนและหลอดไฟญาติโยมใน การปฏิบัติกิจของสงฆ์ในช่วงที่ไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้

 4

1

2

2 1

2 2

3

5

Top