ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ พร้อมติดตั้ง สอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph Mass Spectrometer GC/MS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด เพื่อนำไปติดตั้งที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม

Top