วันที่ 3 ส.ค.2563 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาเปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.7

     วันที่ 3 ส.ค.2563 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาเปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว ศพฐ.7 ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม , พ.ต.อ.วิสิทธ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ถวายจตุปัจจัย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้น ผบช.สพฐ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการชั่วคราวและห้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย และรับชมการสาธิตการจำลองสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ตามหลักมาตรฐานสากล

     ได้ให้โอวาท กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัด ศพฐ.7 แม้สถานการณ์ปัญหาด้านอาชญากรรมในปัจจุบันจะมีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้นก็ตาม แต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็น “นักรบเสื้อฟ้า” ที่ทุกท่านได้รับคำชื่นชมและมีความภาคภูมิใจ รวมทั้งความเป็น “ตำรวจมืออาชีพ”ด้านพิสูจน์หลักฐานและด้านนิติวิทยาศาสตร์ จึงไม่ได้หวั่นเกรงต่อปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นในความดี ที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

     ตำรวจถือเป็นอาชีพที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพราะในทุกสถานการณ์ ตำรวจต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องมีการประเมินสถานการณ์ ต้องมีการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ในการไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานในทุกคดี ถ้าเป็นคดีที่สำคัญๆ ต้องมีการทำงาน แบบทีมงานบูรณาการ (Dream Team) เพื่อให้สามารถคลี่คลายคดีและสามารถที่จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้ด้วยความรวดเร็ว ผู้กระทำผิดต่อจำนนต่อหลักฐานชิ้นสำคัญตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา ผบช.สพฐ.ตร. ได้วางแนวทางการบริหารจัดการหน่วย การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุและวัตถุพยานในคดีสำคัญๆไว้แล้ว หากหน่วยสามารถทำได้ตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้ ก็เชื่อได้ว่าทุกหน่วยจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี บรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ขอเป็นกำลังใจ เอาใจช่วยและขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนักในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทุกท่านได้สร้างผลงานไว้ ได้สร้างมาตรฐานการทำงานไว้ ก็ขอให้ช่วยกันรักษา แล้วพัฒนาต่อไป เพื่อให้สมกับคำว่า “นักรบเสื้อฟ้า” เป็น “ตำรวจมืออาชีพ” ที่ประชาชน มีความเชื่อมั่น และศรัทธา และกำชับ คือ ให้ทุกหน่วยต้องนำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกมาตรการทั้งการตั้งคัดกรองกำลังพลและประชาชนผู้มาใช้บริการ การทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน การล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง และ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Top