4 ส.ค.63 พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 ได้ประสานศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดราชบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ราชพฤกษ์ ทองอุไร หางนกยูงฝรั่ง ทรงบาดาล

        วันที่ (4 ส.ค.63) พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง นวท.(สบ 4) กนฝ.ศพฐ.7 และ พ.ต.อ.หญิง ประสพศิลป์ สุดา นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ราชบุรี ได้ประสานศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดราชบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ราชพฤกษ์ ทองอุไร หางนกยูงฝรั่ง ทรงบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 ต้น เพื่อนำมาปลูก ณ อาคารที่ทำการ ศพฐ.7 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ต่อไป

245030

245019

245020

245023

245025

245028

 

Top