วันที่ (5 พ.ย.63) เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ของ ศพฐ.7

      วันที่ (5 พ.ย.63) เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ผบก.ศพฐ.7 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ของ ศพฐ.7 ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นครปฐม

 

S 10338377

S 10338379

S 10338380

S 10338381

S 10338382

S 10338383

S 10338384

S 10338385

Top