ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (8)

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติบุคคล
และรับผลการตรวจประวัติบุคคล

4873

 

4872

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ฯ

แนวทางปฏิบัติด้านมวลชน สัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพฐ.7

        ขอเชิญชวนกำลังพลจิตอาสาข้าราชการตำรวจและประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานบริเวณจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการชั่วคราว ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (อาคารพาณิชย์ตรงข้ามวัดไผ่ล้อม) อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันที่ 4 ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

 

270593 

ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

 

18 9

        รายละเอียดตามเอกสารนี้ https://logistics.police.go.th/download/111700sep63%20191.pdf

 

        จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจ 5 ด้าน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา ให้ตระหนักเห็นถึงภัยของยาเสพติด มีความรู้สิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยภาครัฐ บทบาทภารกิจเรือนจำกลางนครปฐมด้านการอำนวยความเป็นธรรมและบริการประชาชน ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาหนี้นอกระบบ

dsc 4801 resize
        โดยนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการจัดโครงการภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน อันได้แก่ ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมอาชญากรภายในชุมชน ภารกิจด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส ภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้ง ภารกิจด้านการเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และภารกิจด้านการคืนคนดีสู่สังคมโดยการให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 28 แห่ง เห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสิทธิได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยภาครัฐ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 300 คน

          CRIMES คือ ระบบสารสนเทศ ของ สตช. ซึ่งใช้รวบรวมข้อมูลงานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม งานจราจร  และสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่นของ สตช. เอง หรือ หน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน การอำนวยความยุติธรรม อำนวยความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ทำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม

 

rtpit

 

          ตอนนี้เชื่อว่าสถานีตำรวจเกือบทุกแห่งได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ CRIMES กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(จำนวนเครื่องตามขนาดโรงพัก)  โดยหลัก ๆ ที่สำคัญคือห้อง One Stop Service ที่บริการในเรื่องการรับแจ้งความต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่จะต้องมีการกรอกข้อมูลการบริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ แจ้งเอกสารหาย , แจ้งเป็นหลักฐาน , เสียค่าปรับ , แจ้งความคดี เป็นต้น  และหากลงข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว  ระบบ CRIMES จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ทุกวันนี้บุคคลตามหมายจับต่างท้องที่ สามารถขึ้นโรงพักแจ้งความต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ถูกตรวจสอบจากระบบ  , บุคคลที่ไม่เสียค่าปรับจราจร , บุคคลที่ญาติแจ้งสูญหาย ฯลฯ  ต่อไปหากคนเหล่านี้เดินขึ้นโรงพัก  จะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูล  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้กระทำผิดก็จะเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น  กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น


          กลางปีนี้(พ.ศ. 2556) จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ ภ.3 และ ภ.4 ก่อน  เพื่อเป็นการนำร่อง  และจะทยอยในพื้นที่ที่เหลือในสิ้นปี  ตัวเครื่องคอมฯ ที่ติดตั้งดังกล่าว สามารถใช้ระบบ Polis ได้เหมือนเดิม  สำหรับงานด้านกำลังพลต่าง ๆ
 สำหรับเพื่อนตำรวจที่กลัวว่าจะเป็นการเพิ่มงานมากขึ้นนั้น  หากระบบทำงานอย่างเต็มที่แล้ว  กรอกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมแล้ว  งานด้านเอกสารจะลดลงอย่างมาก  เช่น การแจ้งเอกสารหาย , เป็นหลักฐาน ต่อไปก็ไม่ต้องเขียนแล้ว  แค่ใส่บัตรประชาชนผู้แจ้ง  กรอกข้อมูลที่แจ้ง แล้วสั่งพิมพ์ ก็เสร็จ  ข้อมูลในการแจ้งดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล CRIMES  ต่อไปไม่ว่าจะแจ้งที่โรงพักไหน  ข้อมูลก็จะไปปรากฎที่หน้าจอของเจ้าหน้าที่  นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชา ที่ต้องการข้อมูลคดีในรอบเดือน รอบปีงบประมาณ เปรียบเทียบ ต่าง ๆ ก็สามารถดึงข้อมูลมาได้ทันที  ไม่ต้องลำบากเจ้าหน้าที่คดีอีกต่อไป  ลองดูวีดีโอ ประกอบกันครับ  หวังว่าจะทำได้อย่างที่โฆษณาจริง ๆ  เพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนครับ

 

 

 

 

          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2557 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2557 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญเป็นจุดรวมแห่งสถาบันที่สำคัญทั้ง 3 คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย

 

ppt

 

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดส่งคณะสมณทูต มีพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระเป็นประธานมาประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดน สุวรรณภูมิ นับเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปี สร้างขึ้นสูงใหญ่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาแต่โบราณจึงได้กำหนดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นปีละครั้ง พุทธศาสนิกชนต่างนัดหมายกันมากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมและแก้ว แหวนเงินทอง เพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประหนึ่งมาเฝ้าอยู่เบื้องพระยุคลบาทแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด และอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนไว้บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป อนึ่งองค์พระปฐมเจดีย์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยครอบองค์ที่ 1 ที่ 2 ของเดิมไว้เมื่อปี พ.ศ.2396 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 161 ปีสำหรับ การจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐม เจดีย์ ประจำปี 2557 ได้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 3 -11 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยกราบอาราธนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรม สารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล และให้ชาวพุทธทั่วโลกบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นประจำปี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ ชมการออกร้านแสดงสินค้าและการแสดงมหรสพต่างๆ ภายในงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า และเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 

          เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายหลังการประชุม มีการจัดการแสดงโขน ชุด"จองถนน" และมิวสิกวีดีโอเพลง"ปั่นจักรยาน" เวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเปิดตัวโครงการ BIKE FOR DAD“

 

45ff2190802f9793d44160c4e551925c XL

 


นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 5 ประการ คือ คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำแดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหา กษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ เพื่อความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ และส่งเสริมสุขภาพกายและใจ รวมถึงชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงจักรยานนำขบวน และ พระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 100,000 ตัว พร้อมน้ำดื่มและสายรัดข้อมือ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีโขนกลางแปลงพระราชทานให้ประชาชนได้ชม ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.นี้ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อันเป็นการแสดงถึงอารยธรรมของประเทศที่มีมายาวนาน ซึ่งจะมีการแสดงชุดสำคัญ 5 ชุด ได้แก่ นารายณ์ปราบนนทุก ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จองถนน พระรามรบทศกัณฐ์ และพระรามคืนนคร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จะเป็นองค์ประธานนำขบวนประชาชนปั่นจักรยาน เริ่มต้นจากเส้นทางสิริมงคล บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ผ่านถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ สี่แยกปทุมวัน ประทับพักจุดที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลาแดง สีลม เจริญกรุง วงเวียนโอเดียน เยาวราช สะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพักจุดที่ 2 พระราชวังเดิม กองทัพเรือ โรงพยาบาลศิริราช สะพานพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินนอก เข้าสู่พระลานพระราชวังดุสิต ในส่วนภูมิภาค เริ่มจากศาลากลางจังหวัด ผ่านศาสนสถานและสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ ระยะ 29 กิโลเมตร พร้อมกันทั่วประเทศ

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/355858

2210m9

Top