ผู้บังคับบัญชา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  

p1

พล.ต.ท.วิเชียร  ตันตะวิริยะ
ผบช.สพฐ.ตร.

 boss1                  boss3
 รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)   รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) 
     
     
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)  
 

 

 

 

 
 

  

 ผู้บังคับบัญชา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗  

wisit01

พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๗

Top