ผู้บังคับบัญชา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  

ผบช.สพฐ.ตร

พล.ต.ท.วิเชียร  ตันตะวิริยะ
ผบช.สพฐ.ตร.

        พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1)

                                             พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(2)

      พล.ต.ต.สันติ์  สุขวัจน์
        รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)

  พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์
     รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)
     
    พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3)      พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(4)
   พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม
     รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)
    พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ
     รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
 

 

 

 

 
 

  

 ผู้บังคับบัญชา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗  

ผู้การวิสิทธิ์
 

พล.ต.ต.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์

ผบก.ศพฐ.๗

Top