อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

 

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 

p1

พล.ต.ท.ดร.พนมพร  อิทธิประเสริฐ
ผบช.สพฐ.ตร.

 p3                  p4
 พล.ต.ต.ปรีดี  พงศ์เศรฐสันต์
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
   พล.ต.ต.ธนาศักดิ์  ฤทธิเดชไพบูลย์
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒) 
     
 p5    p6
พล.ต.ต.ชาติชาย  เอี่ยมแสง
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)
  พล.ต.ต.ธวัชชัย  เมฆประเสริฐสุข
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๔)
     
 
 

 

 

ผู้บังคับบัญชา ศพฐ.๗

 

w6

พ.ต.อ.ชูชาติ  โชคสถาพร
รอง ผบก.ศพฐ.๗

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…