pai3

wisit01

พ.ต.อ.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒ รรท.
รอง ผบก.ศพฐ.๗

Hide Main content block

ข่าวสารและกิจกรรม

9 days ago
36
      วันที่ (2 ก.ค.63) เวลา 09.39 น. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.7(ส่วนกลาง) ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายกระแส ไฟในพระพุทธศาสนา(หลอดไฟ) ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 years ago
5160
        จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ...

ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top